30 11 2022

Herwonnen meststoffen in de horticultuur

Fosfor een essentieel nutriënt waar de landbouw sterk afhankelijk van is voor haar bemesting. De EU is echter grotendeels afhankelijk van import van fosfor en daarom zeer gevoelig voor geopolitiek. Een alternatief is het fosfor recycleren als herwonnen meststof binnen een circulaire economie. Net dit is de focus binnen het kapitalisatie luik van het Interreg-project ReNu2Farm dat momenteel onderzoekt welk potentieel deze herwonnen meststoffen hebben in de horticultuur.

Horticultuur is klassiek een deelsector uit de landbouw die sterk (quasi uitsluitend) afhangt van minerale meststoffen, geproduceerd uit primaire grondstoffen zoals aardgas of delfstoffen. In die zin probeert ReNu2Farm CAP in te zetten op vervanging van primaire door gerecupereerde nutriënten.

De voornaamste herwonnen meststof die ReNu2FarmCAP heeft uitgetest is struviet (d.i. Magnesium Ammonium Fosfaat). Dat zijn secundaire mineralen die worden teruggewonnen uit afvalwaterzuiveringsinstallaties en die grote hoeveelheden fosfor (≈15%), magnesium (≈10%) en beperkt stikstof (≈5%) bevatten. Aan de Universiteit van Limerick is het gebruik van struviet getest om sla te telen. Hier werd  aangetoond dat struviet effectiever is als fosforbron dan superfosfaat in graslanden en de huidige experimenten suggereren dat struviet ook een levensvatbaar alternatief is voor de traditionele fosfor in de tuinbouw.

 

Hoewel triple-superfosfaat (TSP) uit primaire grondstoffen nog steeds beter presteerde, bleek het herwonnen struviet ook een rendabel en werkbaar alternatief te bieden voor de synthetische fosformeststoffen die worden gewonnen in regio’s buiten Europa, zoals Rusland, China, Marokko of de Sahara. Het gebruik van struviet in de commerciële tuinbouwproductie kan ook hier de circulaire economie mee helpen op gang zetten.

Dit is een welkome ontwikkeling, aangezien de EU-meststofverordening (FPR) die op 16 juli 2022 van kracht werd, de EU-mestmarkt zal harmoniseren en producenten van herwonnen meststoffen in staat zal stellen hun producten als meststof op de markt te brengen over de hele wereld. Meer lezen over het ReNu2Farm project? Lees het hier: www.nweurope.eu/projects/project-search/renu2farm-nutrient-recycling-from-pilot-production-to-farms-and-fields/

 

 

VLAIO is co-funding the ReNu2Farm CAP initiative for Flander Region.